Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 11 0021
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 110021
Katalogové èíslo 71179
Název dokumentu Čerpadla - Pohony strojních čerpadel
Anglický název Drives of the power-operated pumps
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.080 - Čerpadla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Dokumentace,Mechanické pohony,Odstředivá čerpadla,Označování,Rotační čerpadla,Čerpací soustrojí,Čerpadla
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
24906ČSN 11 0021 1990
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 11 0021 Předmětem normy je stanovení obvyklých způsobů pohonů strojních horizontálních hydrodynamických a hydrostatických čerpadel - rotačních a s kmitavým pohybem. Norma obsahuje přehled způsobů pohonů a upevnění čerpadel a stanovuje způsob označování těchto pohonů v technické a obchodní dokumentaci.