Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15611
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050316
Katalogové èíslo 71175
Název dokumentu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě předchozí svářečské zkušenosti
Anglický název Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on previous welding experience
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kvalifikace postupu svařování,obloukové svařování,postup svařování,svařování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 156112003
ISO 156112003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20146ČSN EN 288-6 1996
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 15611 Norma uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků, ke kterým je odkaz v EN ISO 15607:2003, pro kvalifikaci postupů svařování na základě předchozí svářečské zkušenosti. Norma uvádí rozsah kvalifikace a platnost. Mnoho výrobců má značnou zkušenost s výrobou svařovaných konstrukcí. Svařované díly a konstrukce mohly být dodány konečným uživatelům/zákazníkům pro celou řadu použití a úspěšně sloužily po celou dobu. Pokud je tato zkušenost sledovatelná a zdokumentovaná, tato norma určuje cestu ke kvalifikaci postupu svařování na základě této zkušenosti. Použití této evropské normy může být omezeno výrobkovou normou nebo specifikací.