Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62330-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368564
Katalogové èíslo 71171
Název dokumentu Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 3: Formát datového toku
Anglický název Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 - Part 3: Data stream format
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.160.40 - Videosystémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 65 mm,datový tok,digitální záznam,formá HD-D5,kazetový videomagnetofon,tok dat,záznam na pásek 12,záznam obrazu,záznam obrazu v šikmých stopách
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62330-32004
IEC 62330-32003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62330-3 Tato část normy definuje datový tok používaný pro synchronní přenos komprimovaných dat obrazu a zvuku HD-D5 sériovým digitálním rozhraním nad 360 Mb/s pro systém 525/60 definovaný SMPTE 259M. Norma se nezabývá strukturou datového toku používanou pro přenos přes sériové datové přenosové rozhraní definované SMPTE 305M.