Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62330-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368564
Katalogové èíslo 71170
Název dokumentu Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 2: Formát komprese
Anglický název Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape - Format HD-D5 - Part 2: Compression format
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.160.40 - Videosystémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 65 mm,digitální záznam,formát HD-D5,formát záznamu,kazetový videomagnetofon,záznam na pásek 12,záznam obrazu,záznam obrazu v šikmých stopách
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62330-22004
IEC 62330-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62330-2 Tato část normy definuje proces kódování komprese obrazu HD-D5 a formát jeho dat pro systém 1 080/59,94i (zde nazývaný systém 1 080i) a systém 720/59,94p (zde nazývaný systém 720p).