Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62330-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368564
Katalogové èíslo 71169
Název dokumentu Kazetové videomagnetofony pro digitální záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) - Formát HD-D5 - Část 1: Specifikace záznamu
Anglický název Helical-scan digital video cassette recording system using 12,65 mm (0,5 in) magnetic tape -Format HD-D5 - Part 1: VTR specifications
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.160.40 - Videosystémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova 65 mm,digitální záznam obrazu,formát HD-D5,kazetový videomagnetofon,záznam na pásek 12,záznam obrazu,záznam v šikmých stopách
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62330-12004
IEC 62330-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62330-1 Tato část normy specifikuje obsah, formát a metodu záznamu datových bloků obsahujících komprimovaná obrazová data, definovaná v části 2, zvuková a přidružená data, která tvoří záznam v šikmých stopách na pásek 12,65 mm (0,5 in) v kazetě specifikovaný v IEC 61835. Norma také specifikuje obsah, formát a metodu záznamu pro podélný záznam obsahující informaci pro vedení stopy, pomocnou zvukovou stopu a časový a řídicí kód. V digitálním formátu jsou zaznamenány jeden obrazový kanál a čtyři nezávislé zvukové kanály. Každý kanál umožňuje samostatný střih. Komprimovaný signál je tvořen v systému s prokládáním řádek 1 080 řádek/59,94 Hz nebo v progresivním systému 720 řádek/59,94 Hz.