Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61920 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 368013
Katalogové èíslo 71167
Název dokumentu Přenos infračerveného signálu vzduchem
Anglický název Infrared free air applications
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 31.260 - Optoelektronika. Laserová zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova infračervený signál,přenos signálu,přenos vzduchem,rušení,signál,systém přenosu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 619202004
IEC 619202004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57517ČSN EN 61920 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61920 ed. 2 Tato norma popisuje a klasifikuje infračervená zařízení a zabývá se vzájemným rušením, které je způsobeno rozšířeným současným používáním různých infračervených systémů. Vztahuje na systémy v pásmu 700 nm až 1 600 nm a zahrnuje všechny systémy pracující v tomto pásmu. Předmětem této normy je předcházet nebo alespoň omezit vzájemné rušení na nejmenší míru. Norma se nezabývá otázkami bezpečnosti ani technologií skleněných vláken. Pod pojmem "šíření vzduchem" se rozumí jak použití uvnitř tak i vně objektů. Jsou-li infračervené systémy použity pro přenos informací, týká se tato norma spojení ve fyzické vrstvě referenčního modelu propojení otevřených systémů (OSI) podle ISO 7498-1.