Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15610
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 050315
Katalogové èíslo 71159
Název dokumentu Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Kvalifikace na základě vyzkoušených svařovacích materiálů
Anglický název Specification and qualification of welding procedures for metallic materials - Qualification based on tested welding consumables
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti 01.09.2023
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.160.10 - Procesy svařování
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova kvalifikace postupu svařování,obloukové svařování,postup svařování,svařovací materiály,svařování
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 156102003
ISO 156102003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20145ČSN EN 288-5 1996
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
517273ČSN EN ISO 15610 2023
Anotace

ČSN EN ISO 15610 Tato norma uvádí nezbytné údaje k vysvětlení požadavků, ke kterým je odkaz v EN ISO 15607:2003, pro kvalifikaci postupů svařování na základě vyzkoušených svařovacích materiálů. Norma uvádí rozsah kvalifikace. Tato norma se používá pro kvalifikaci postupů obloukovéhou a plamenového svařování pro metody svařování uvedené v souladu s tabulkou 1 normy (metody svařování: 111, 114, 131, 135, 136, 137, 141, 15, 3). Ostatní metody tavného svařování lze použít pokud je to specifikováno. Použití této normy je omezeno pro základní materiály, které vytvářejí vhodné mikrostruktury a vlastnosti v tepelně ovlivněné oblasti a u kterých se tyto vlastnosti během provozu podstatně nezhoršují. Tuto normu nelze použít tam, kde jsou stanoveny pro svarový spoj požadavky na tvrdost nebo vrubovou houževnatost, předehřev, řízený tepelný příkon, teplotu interpass a tepelné zpracování po svařování. Použití této normy může být také omezeno výrobkovou normou nebo specifikací.