Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15749-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325122
Katalogové èíslo 71143
Název dokumentu Lodě a lodní technika - Lodní drenážní, sanitární a odvodňovací soustavy - Část 3: Sanitární soustava, podtlakové odpadní potrubí
Anglický název Ships and marine technology - Drainage systems on ships and marine structures - Part 3: Sanitary drainage, drain piping for vacuum system
Datum vydání 01.11.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 47.020.30 - Potrubní systémy lodí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15749-32004
ISO 15749-32004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace