Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 974
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 755854
Katalogové èíslo 71138
Název dokumentu Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě - Kyselina fosforečná
Anglický název Chemicals used for treatment of water intended for human consumption - Phosphoric acid
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.80 - Chemické prostředky na čištění vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova chemický výrobek,kyselina fosforečná,voda určená k lidské spotřebě,úprava vody
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 9742003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69138ČSN EN 974 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 974 Tuto normu lze použít pro kyselinu fosforečnou používanou pro úpravu vody určené k lidské spotřebě. Popisuje vlastnosti kyseliny fosforečné, stanoví požadavky na kyselinu fosforečnou a odkazuje na analytické metody. Informuje o jejím použití při úpravě vody. Stanovuje rovněž pravidla týkající se bezpečného zacházení a používání.