Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10266
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420048
Katalogové èíslo 71126
Název dokumentu Ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily - Symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky
Anglický název Steel tubes, fittings and structural hollow sections - Symbols and definitions of terms for use in product standards
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 01.040.77 - Metalurgie (názvosloví)
01.075 - Písmenné značky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Ocelová trubka,definice,konstrukční dutý profil,norma na výrobky,symboly,termíny,tvarovka
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 102662003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69816ČSN EN 10266 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10266 Norma ČSN EN 10266 obsahuje symboly a definice termínů pro použití v normách na výrobky pro ocelové trubky, tvarovky a konstrukční duté profily. POZNÁMKA - Pro definice termínů, které nejsou specifické pro trubky a výrobky z trubek, viz jiné příslušné normy, například EN ISO 8402.