Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60793-1-45
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 359213
Katalogové èíslo 71109
Název dokumentu Optická vlákna - Část 1-45: Měřicí metody a zkušební postupy - Průměr vidového pole
Anglický název Optical fibres - Part 1-45: Measurement methods and test procedures - Mode field diameter
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti 14.12.2020
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.180.10 - Optická vlákna a kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova měření,optická vlákna,průměr vidového pole,zkoušky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60793-1-452003
EN 60793-1-45/Cor.2004
IEC 60793-1-452001
IEC 60793-1-45/Cor.12002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505122ČSN EN 60793-1-45 2004Z114.12.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21017ČSN EN 188000 1997
60142ČSN IEC 793-1-4 2001
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
505121ČSN EN IEC 60793-1-45 ed. 2 2018
Anotace

ČSN EN 60793-1-45 Norma popisuje metody měření průměru vidového pole jednovidových optických vláken. Uvádí základní požadavky na nezbytné přístrojové vybavení a na přípravu vlákna pro zkoušku. Uvádí postup zkoušky, její vyhodnocení a také specifikuje výsledek měření a informace, které mají být uváděny v měřicích protokolech. Jednotlivé měřicí metody jsou podrobně popsány v normativních přílohách A, B, C a D. Norma obsahuje také informativní přílohu E. Norma má 8 obrázků a tři tabulky.