Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 10006 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010333
Katalogové èíslo 71095
Název dokumentu Systémy managementu jakosti - Směrnice pro management jakosti projektů
Anglický název Quality management systems - Guid elines for quality management in projects
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti 01.07.2019
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 03.120.10 - Management kvality a prokazování kvality
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova management projektu,projekt,projektová organizace,vedoucí projektu,zadávající organizace,znaky projektu
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 100062003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55603ČSN ISO 10006 1999
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
507691ČSN ISO 10006 2019
Anotace

ČSN ISO 10006 ed. 2 Tato mezinárodní norma je návodem pro aplikaci managementu jakosti v projektech. Je použitelná pro projekty různé složitosti, malé nebo velké, krátkodobé nebo dlouhodobé, pro různá prostředí, bez ohledu na druh produktu nebo procesu, což může vyžadovat určitá přizpůsobení návodu tak, aby byl vhodný pro konkrétní projekt.