Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 16156
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 200803
Katalogové èíslo 71048
Název dokumentu Bezpečnost obráběcích a tvářecích strojů - Bezpečnostní požadavky na konstrukci a výrobu obrobkových sklíčidel
Anglický název Machine-tools safety - Safety requirements for the design and construction of work holding chucks
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.080.01 - Obráběcí stroje obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezpečnost,frekvence otáčení,konstrukce,obrobkové sklíčidlo,obráběcí a tvářecí stroje,odstředivá síla,rotační vyváženost,ručně ovládané sklíčidlo,silově ovládané sklíčidlo,sklíčidlo s vyvažováním odstředivé síly,těžiště,upínací síla,upínací válec,výroba obrobkových sklíčidel,čelist
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 161562004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 16156 Tato mezinárodní norma stanovuje požadavky a/nebo opatření k odstranění nebezpečí a k minimalizaci rizik u obrobkových sklíčidel. Tato norma se zabývá všemi nebezpečími, která se týkají této součásti, jak jsou uvedena v kapitole 4. Požadavky této normy se týkají konstruktérů, výrobců, dodavatelů a dovozců obrobkových sklíčidel. Tato norma také zahrnuje informace, které musí výrobce poskytnout uživateli. Tato norma je zejména zaměřena na zařízení, která budou vyrobena po datu vydání této normy.