Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9735-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 979735
Katalogové èíslo 71046
Název dokumentu Elektronická výměna dat pro správu, obchod a dopravu (EDIFACT) - Pravidla syntaxe aplikační úrovně (číslo verze syntaxe: 4, číslo vydání syntaxe: 1) - Část 3: Pravidla syntaxe specifická pro interaktivní EDI
Anglický název Electronic data interchange for administration, commerce and transport (EDIFACT) - Application level syntax rules (Syntax version number: 4, Syntax release number: 1) - Part 3: Syntax rules specific to interactive EDI
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 35.240.60 - Aplikace informační technologie v dopravě a obchodě
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Datový prvek,EDI,EDIFACT,dialog,doprava,elektronická výměna dat,interaktivní EDI,obchod,segment,výměna dat,zpráva
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9735-32002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
58912ČSN ISO 9735-3 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9735-3 Tato část normy obsahuje pravidla pro vytváření interaktivních zpráv vyměňovaných mezi systémy počítačových aplikací. Při jedné výměně (komunikačním spojení) lze přenášet jednu nebo více zpráv. Při interaktivní transakci se uskutečňuje postupně výměna iniciátora a výměna odpovídače, ta je odpovědí na výměnu iniciátora. Taková dvojice výměn tvoří dialog. Struktura zpráv je shodná se strukturou zpráv pro dávkovou elektronickou výměnu dat, používané služební segmenty jsou však odlišné, určené jen pro interaktivní transakce. Jsou specifikovány v ČSN ISO 9735-10. Jednotlivé typy interaktivních zpráv, uživatelské segmenty a datové prvky jsou definovány ve Sborníku OSN pro výměnu dat v obchodě UNTDID (United Nations Trade Data Interchange Directory). V informativních přílohách A, B a C jsou příklady používání této části normy. Tato část normy se používá společně s jejími částmi 1 a 10.