Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14183
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 493835
Katalogové èíslo 71033
Název dokumentu Schůdky
Anglický název Step stools
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova funkční rozměry,materiály,metody zkoušení,návod k použití,označování,rozměry,schodištní schůdky,schůdky,schůdky ve tvaru kopule,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141832003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14183 Tato evropská norma stanovuje požadavky na schůdky, schodištní schůdky a schůdky ve tvaru kopule, tj. požadavky na konstrukci, rozměry, materiály, provedení, dále metody zkoušení a prohlášení o vhodnosti použití. Požadavky v této normě jsou založeny na maximálním celkovém zatížení 150 kg.