Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 11586-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369248
Katalogové èíslo 71031
Název dokumentu Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 5: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)
Anglický název Information technology - Open Systems Interconnection - Generic upper layers security: Security Exchange Service Element (SESE) Protocol Implementation Conformance Statement (PICS) proforma
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.100.01 - Propojení otevřených systémů obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova OSI,aplikační kontext,aplikační vrstva,bezpečnost,bezpečnostní technika,informační technologie,komunikační procedura,propojení otevřených systémů,protokol,shoda,služba,syntaxe,výměna informací,zpracování dat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 11586-51997
ITU-T Rec. X.8341996
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 11586-5 Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-5:1997 (idt doporučení ITU-T X.834:1996). Tato norma tvoří část šestidílné řady ISO/IEC 11586, která jako celek definuje množinu generických prostředků napomáhajících sestavovat protokoly vyšších vrstev podporující opatření uskutečňovaná bezpečnostními službami v aplikacích propojení otevřených systémů (OSI). Norma zadává proformu prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS), která podrobně vysvětluje požadavky na shodu uvedené v části 3 této řady a v příloze C části 1 této řady a týká se implementace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE). Tato proforma PICS je přizpůsobena zásadním požadavkům na proformu PICS a je v souladu s odpovídajícími směrnicemi. Kapitoly normy postupně uvádějí: - předmět normy a normativní odkazy; - použité odborné termíny, zkratky a konvence proformy; - údaje o shodě proformy s touto normou. Příloha normy obsahuje proformu PICS pro protokol prvku SESE.