Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 11586-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369248
Katalogové èíslo 71030
Název dokumentu Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 4: Specifikace ochraňující přenosové syntaxe
Anglický název Information technology - Open Systems Interconnection - Generic upper layers security: Protecting transfer syntax specification
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.100.70 - Aplikační vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova OSI,aplikační vrstva,bezpečnost,bezpečnostní technika,informační technologie,komunikační procedura,kódování,model,propojení otevřených systémů,protokol,služba,syntaxe,transformace,výměna informací,zpracování dat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 11586-41996
ITU-T Rec. X.8331995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 11586-4 Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-4:1996 (idt doporučení ITU-T X.833:1995). Tato norma tvoří část šestidílné řady ISO/IEC 11586, která jako celek definuje množinu generických prostředků napomáhajících sestavovat protokoly vyšších vrstev podporující opatření uskutečňovaná bezpečnostními službami v aplikacích propojení otevřených systémů (OSI). Norma definuje generickou ochraňující přenosovou syntaxi, což je přenosová syntaxe, která využívá bezpečnostní transformaci, na jejímž modelu je založena, a souvisí s podporou prezentační vrstvy poskytovanou bezpečnostním službám v aplikační vrstvě. Ve spojení s definicemi konkrétních bezpečnostních transformací lze tuto část použít k vytvoření vhodných ochraňujících přenosových syntaxí přizpůsobených tak, aby vyhovovaly požadavkům ochrany příslušných aplikací. Kapitoly normy postupně uvádějí: - předmět normy a normativní odkazy; - použité odborné termíny a zkratky; - všeobecný přehled; - datové struktury pro ochraňující přenosovou syntaxi; - synchronizační procedury; - přiřazení identifikátorů objektům; - údaje o shodě s touto normou.