Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO/IEC 11586-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 369248
Katalogové èíslo 71029
Název dokumentu Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Generická bezpečnost vyšších vrstev - Část 3: Specifikace protokolu prvku služby bezpečnostní výměny (SESE)
Anglický název Information technology - Open Systems Interconnection - Generic upper layers security: Security Exchange Service Element (SESE) protokol specification
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 35.100.70 - Aplikační vrstva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova OSI,aplikační vrstva,bezpečnost,bezpečnostní technika,informační technologie,komunikační procedura,mapování,propojení otevřených systémů,protokol,služba,syntaxe,transformace,výměna informací,zpracování dat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO/IEC 11586-31996
ITU-T Rec. X.8321995
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO/IEC 11586-3 Norma přebírá originál 1. vydání mezinárodní normy ISO/IEC 11586-3:1996 (idt doporučení ITU-T X.832:1995). Tato norma tvoří část šestidílné řady ISO/IEC 11586, která jako celek definuje množinu generických prostředků napomáhajících sestavovat protokoly vyšších vrstev podporující opatření uskutečňovaná bezpečnostními službami v aplikacích propojení otevřených systémů (OSI). Norma definuje protokol poskytovaný prvkem služby bezpečnostní výměny (SESE). Tento prvek je prvkem aplikační služby (ASE), který zajišťuje komunikaci souvisící s bezpečnostní výměnou. To znamená, že umožňuje sdělování bezpečnostních informací podporujících opatření bezpečnostních služeb v aplikační vrstvě. Obecně se používá pro přenos autentizace, pro řízení přístupu, nezamítnutí příjmu nebo přenos informací, které slouží managementu bezpečnosti. Kapitoly normy postupně uvádějí: - předmět normy a normativní odkazy; - použité odborné termíny a zkratky; - přehled protokolu a prvky procedury; - strukturu a zakódování datových jednotek aplikačního protokolu prvku SESE; - údaje o shodě s touto normou. Dvě přílohy se věnují stavovým tabulkám a definici aplikačního kontextu obsahujícího pouze prvky služby řízení asociace (ACSE) a prvky SESE.