Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10059
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 425549
Katalogové èíslo 71018
Název dokumentu Ocelové tyče čtvercové válcované za tepla pro všeobecné použití - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru
Anglický název Hot rolled square steel bars for general purposes - Dimensions and tolerances on shape and dimensions
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.60 - Tyčová a prutová ocel
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 100592003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
15523ČSN 42 5520-1 1994
69811ČSN EN 10059 2004
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10059 Tato česká technická norma zavádí evropskou normu EN 10058. Tato evropská norma stanoví jmenovité rozměry, mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru ocelových čtvercových tyčí válcovaných za tepla pro všeobecné použití. Do této normy byla doplněna národní příloha NA (informativní), která obsahuje normy ocelí a materiálové listy ocelí, podle kterých jsou tyto tyče vyráběny.