Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14485
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 981025
Katalogové èíslo 71008
Název dokumentu Zdravotnická informatika - Návod pro zprostředkování dat o zdravotním stavu osob v mezinárodních aplikacích v kontextu se Směrnicí EU o ochraně dat
Anglický název Health Informatics - Guidance for handling personal health data in international applications in the context of the EU data protection directive
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 35.240.80 - Aplikace informační technologie ve zdravotnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova EU,Směrnice EU,autorizace,data,definice,identifikace,ochrana dat,osobní data,přenos dat,příjemce,zabezpečení,zdravotnická informatika,zdravotnictví,zpracovatel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 144852003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14485 Norma přebírá originál 1. vydání evropské normy EN 14485:2003. Norma poskytuje návod pro opatření, která by se měla zavést na ochranu osobních dat v aplikacích mezinárodní informatiky, v jejichž rámci se provádí přenos dat o zdravotním stavu osob přes hranice států a zvláště mezi EU či jinými zeměmi, které jsou ve shodě se Směrnici EU, a těmi zeměmi, které s ní být ve shodě nemusejí. Účelem této evropské normy je napomáhat při aplikaci Směrnice EU o ochraně dat. Norma napomáhá fyzickým osobám, právnickým osobám, státním či jiným orgánům, které samostatně nebo ve spojení s dalšími orgány stanovují cíle a způsoby zpracování osobních dat, posuzovat odpovídající opatření na ochranu dat u ostatních organizací, s nimiž jednají. Tím tato norma zajišťuje, aby se přenos dat přes hranice států nebo úmyslné zpřístupnění dat o zdravotním stavu osob jiným zemím provádělo způsobem, který: - je konzistentní s účely a záměry původního sběru dat; - v rámci daných účelů a dohod vyhovuje z hlediska ochrany dat o zdravotním stavu osob zainteresovaným jednotlivcům i organizacím.