Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60893-3-6 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 346572
Katalogové èíslo 70955
Název dokumentu Izolační materiály - Technické neohebné laminátové desky na bázi teplem tvrditelných pryskyřic - Část 3-6: Specifikace jednotlivých materiálů - Požadavky na neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic
Anglický název Insulating materials - Industrial rigid laminated sheets based on thermosetting resins for electrical purposes - Part 3-6: Specifications for individual materials - Requirements for rigid laminated sheets based on silicon resins
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 29.035.01 - Izolační materiály obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Izolační materiály,požadavky,specifikace,technické neohebné laminátové desky na bázi silikonových pryskyřic
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60893-3-62004
IEC 60893-3-62003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
85713ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 2004A1
505633ČSN EN 60893-3-6 ed. 2 2004A2
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
20996ČSN EN 60893-3-6 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace