Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 1669
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021669
Katalogové èíslo 70927
Název dokumentu Závěsné matice
Anglický název Suspension nuts
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Matice,Závěsné,Závěsné matice
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
264ČSN 02 1669 1952
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 1669 Norma platí pro závěsné matice. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost matic v rozsahu závitů od M12 do M100x4, maximální zatížení 1 matice při tahu, třídu pevnosti, provedení a způsob označení matic.