Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 1369
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 021369
Katalogové èíslo 70926
Název dokumentu Závěsné šrouby
Anglický název Eye bolts with collar, undercut at neck
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.10 - Šrouby, závrtné šrouby, svorníky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Závěsné,Závěsné šrouby,Šrouby
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
242ČSN 02 1369 1966
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 1369 Norma platí pro závěsné šrouby. Norma stanovuje rozměry a přibližnou hmotnost šroubů v rozsahu závitů od M8 do M100x4, maximální zatížení šroubu při tahu, mechanické vlastnosti, provedení a způsob označení šroubů.