Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 46 3158
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 463158
Katalogové èíslo 70917
Název dokumentu Okurky nakládačky, patisony, tykev obecná, tykev velkoplodá, tykev fíkolistá
Anglický název Gherkins, Vegetable marrow, Pumpkin, Black seeded gourd
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.080.20 - Zelenina a výrobky ze zeleniny
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova balení,okurky nakládačky,označování,patisony,potraviny,tykev fíkolistá,tykev obecná,tykev velkoplodá,třídy jakosti,zelenina čerstvá,zemědělské výrobky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
29013ČSN 46 3150 1989
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 46 3158 ČSN platí pro okurky nakládačky, patisony, tykev obecnou, tykev velkoplodou a tykev fíkolistou , určené k dodání v čerstvém stavu spotřebiteli. Stanoví minimální požadavky na jakost, zařazení do tříd jakosti, třídění podle velikosti, dovolené odchylky a požadavky na balení a označování.