Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 61386-22
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 370000
Katalogové èíslo 70862
Název dokumentu Trubkové systémy pro vedení kabelů - Část 22: Zvláštní požadavky - Ohebné trubkové systémy
Anglický název Conduit systems for cable management - Part 22: Particular requirements - Pliable conduit systems
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.120.10 - Instalační trubky pro elektrické účely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova ohebné trubkové systémy,trubkové systémy,vedení kabelů,zvláštní požadavky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 61386-222004
EN 61386-22/Cor.2004
IEC 61386-222002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88624ČSN EN 61386-22 2004A11
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 61386-22 Tato norma stanoví požadavky a zkoušky pro ohebné trubkové systémy, elastické trubkové systémy včetně elektroinstalačních trubek a příslušenství elektroinstalačních trubek, pro ochranu a vedení izolovaných vodičů a/nebo kabelů v elektrických instalacích nebo v komunikačních systémech do AC 1 000 V a/nebo DC 1 500 V.