Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12811-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738123
Katalogové èíslo 70855
Název dokumentu Dočasné stavební konstrukce - Část 1: Pracovní lešení - Požadavky na provedení a obecný návrh
Anglický název Temporary works equipment - Part 1: Scaffolds - Performance requirements and general design
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Pozemní stavby,dočasné stavební konstrukce,klasifikace podle rozměrů,konstrukce,lešení,rozměry,technické požadavky,zatížení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12811-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12811-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na provádění a metody obecného a konstrukčního řešení pro přístupová a pracovní lešení. Požadavky se vztahují na lešeňové konstrukce, jejichž stabilita je závislá na sousedícím objektu. V principu jsou však použitelné i pro ostatní lešení. Norma stanovuje používání určených materiálů a všeobecná pravidla pro lešeňové dílce.