Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 22 4805
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 224805
Katalogové èíslo 70847
Název dokumentu Lešticí plstěné kotouče - Specifikace
Anglický název Polishing felt discs - Specification
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 25.100.70 - Brusiva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova informace pro používání,kotouče,lešticí kotouče,nástroje,plstěné kotouče,rozdělení,rozměry,specifikace,technické požadavky,zkoušení,značení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
25699ČSN 22 4805 1989
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 22 4805 Norma platí pro plstěné kotouče vyrobené z textilních živočišných vláken a určené pro leštění a případně pro broušení. Stanoví rozdělení a rozměry těchto kotoučů, technické požadavky, zkoušení, značení, označování při objednávce a informace pro používání.