Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14068
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732141
Katalogové èíslo 70769
Název dokumentu Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení vodotěsnosti injektovaných trhlin bez pohybu v betonu
Anglický název Products and systems for the protection and repair of concrete structures - Test methods - Determination of watertightness of injected cracks without movement in concrete
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Beton,injektáž,trhlina,vlhkost
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 140682003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14068 Norma stanovuje postup přípravy zkušebního tělesa a provedení zkoušky vodotěsnosti injektovaných trhlin. Injektážní výrobky se ověřují na trhlině o šířce 1 mm, připravené rozlomením betonového tělesa. Celková doba působení tlakové vody je 28 dnů, přičemž tlak se zvyšuje vždy po 7 dnech o 25%.