Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 15874-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 646415
Katalogové èíslo 70740
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod horké a studené vody - Polypropylen (PP) - Část 2: Trubky
Anglický název Plastics piping systems for hot and cold water installations - Polypropylene (PP) - Part 2: Pipes
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti 01.10.2013
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 23.040.20 - Trubky z plastů
91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova PP,materiál,plasty,polypropylen,potrubní systémy,potrubí,rozvody horké a studené vody,specifikace,trubky,tvarovky,vlastnosti,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 15874-22003
ISO 15874-22003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
79987ČSN EN ISO 15874-2 2004A101.10.2013
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93636ČSN EN ISO 15874-2 2013
Anotace

ČSN EN ISO 15874-2 ČSN EN ISO 15874 část 2 je součástí systémové normy, která specifikuje požadavky na potrubní systémy vyrobené z polypropylenu (PP). Potrubní systém je určen pro použití v rozvodech horké a studené vody bez ohledu, zda se jedná o vodu pitnou (domácí systémy) nebo vytápěcí systémy za provozních tlaků a teplot příslušných třídě použití. EN ISO 15874 část 2 specifikuje požadavky na trubky. Tato norma zahrnuje rozsah provozních podmínek (třídy použití), výpočtové tlaky a třídy rozměrů trubek. Spolu s dalšími částmi se tato norma používá pro PP trubky, tvarovky, jejich spoje a spoje se součástmi z jiných plastových a neplastových materiálů určených pro rozvody horké a studené vody. Všeobecné požadavky a požadavky na materiály jsou uvedeny v části 1, požadavky na pro tvarovky jsou specifikovány v části 3, charakteristiky pro posouzení vhodnosti použití (hlavně pro spoje) jsou uvedeny v části 5. Část 7 (CEN ISO/TS 15874-7:2003) obsahuje směrnici pro posuzování shody.