Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 46 3066
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 463066
Katalogové èíslo 70716
Název dokumentu Anona
Anglický název Annonas
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 67.080.10 - Ovoce a výrobky z ovoce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova anona,balení,ovoce čerstvé,označování,potraviny,třídy jakosti,zemědělské výrobky
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
UN/ECE FFV-472002
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26396ČSN 46 3066 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 46 3066 Norma je překladem UN/ECE STANDARD FFV-47:2002. Platí pro plody několika druhů anon určené k přímé spotřebě. Stanoví minimální požadavky na jakost, zařazení plodů do tří tříd jakosti, třídění podle velikosti, dovolené odchylky a požadavky na balení a označování.