Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60947-5-4 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 354101
Katalogové èíslo 70712
Název dokumentu Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky
Anglický název Low-voltage switchgear and controlgear - Part 5-4: Control circuit devices and switching elements - Methods of assessing the performance of low-energy contacts - Special tests
Datum vydání 01.10.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.130.20 - Elektrické rozváděče a řídicí přístroje nízkého napětí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Spínací a řídicí přístroje nn,odhad vlastností technických parametrů,slaboproudé kontakty,zvláštní zkoušky,řídicí obvody
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60947-5-42003
IEC 60947-5-42002
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
509619ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 2004A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
53375ČSN EN 60947-5-4 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 Tato norma platí pro oddělitelné kontakty používané v uvažované oblasti použití, jako jsou spínací prvky pro řídicí obvody. Cílem této normy je navrhnout metodu pro odhadování technických parametrů slaboproudých kontaktů.