Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12255-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 756403
Katalogové èíslo 70691
Název dokumentu Čistírny odpadních vod - Část 12: Automatizovaný systém řízení
Anglický název Wastewater treatment plants - Part 12: Control and automation
Datum vydání 01.08.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 13.060.30 - Odpadní vody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova automatizovaný systém řízení (ASŘ) čistíren odpadních vod,kanalizace,vodní hospodářství,čištění odpadních vod
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12255-122003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12255-12 Tato norma stanovuje požadavky na automatizované systémy řízení (ASŘ) čistíren odpadních vod pro více než 50 EO. V případě potřeby je systém navržen tak, aby umožňoval řízení stokové sítě v povodí čistírny.