Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 02 2320
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 022320
Katalogové èíslo 70669
Název dokumentu Přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou
Anglický název Precision countersunk-head rivets with lenticular head
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 21.060.40 - Nýty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Nýty,Přesné nýty,Zápustná čočkovitá hlava,Zápustný nýt,Čočkovitá hlava
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
314ČSN 02 2320 1955
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 02 2320 Norma platí pro přesné nýty zápustné s čočkovitou hlavou. Norma stanovuje rozměry s mezními úchylkami a přibližnou hmotnost nýtů v rozsahu průměrů nýtů od 2 mm do 8 mm, způsob označení materiálu a způsob označení nýtu.