Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60885-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347003
Katalogové èíslo 70617
Název dokumentu Elektrické zkušební metody pro elektrické kabely - Část 2: Měření částečných výbojů
Anglický název Electrical test methods for electric cables - Part 2: Partial discharge tests
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti 01.12.2023
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova konstrukce,namáhání,odolnost,označení,výboje,zkoušky,zkrat
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60885-22003
IEC 885-21987
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60885-2 Norma zahrnuje převzetí překladem EN 60885-2:2003. Tato evropská norma přebírá normu IEC 60885-2:1987 bez jakýchkoliv modifikací.