Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14329
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 325218
Katalogové èíslo 70608
Název dokumentu Plavidla vnitrozemské plavby - Zařízení přístavních nábřeží a území pro manipulaci s nákladem
Anglický název Inland navigation vessels - Installation of berths and loading areas
Datum vydání 01.09.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.10.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 9/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky
ICS kódy 47.060 - Plavidla vnitrozemské plavby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 143292004
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace