Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13938-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668120
Katalogové èíslo 70573
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Střeliviny a raketová paliva - Část 4: Stanovení rychlosti hoření za okolních podmínek
Anglický název Explosives for civil uses - Propellants and rocket propellants - Part 4: Determination of burning rate under ambient conditions
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,rychlost hoření za okolních podmínek,střeliviny a raketová paliva
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13938-42003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13938-4 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení rychlosti hoření střelivin a černého prachu za okolních podmínek. Je použitelná pro střeliviny a černý prach v jejich původní formě až do velikosti zrna 8 mm.