Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13763-4
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668234
Katalogové èíslo 70571
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 4: Stanovení odolnosti přívodních vodičů a detonačních trubiček vůči oděru
Anglický název Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 4: Determination of resistance to abrasion of leading wires and shock tubes
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,detonační trubička,odolnost vůči oděru,přívodní vodiče,rozbuška
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13763-42003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13763-4 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení odolnosti vůči oděru plastových materiálů použitých k izolaci přívodních vodičů elektrických rozbušek nebo použitých jako základní materiál pro trubice rázových trubiček neelektrických rozbušek.