Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13763-8
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668234
Katalogové èíslo 70551
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 8: Stanovení odolnosti zážehových rozbušek proti vibracím
Anglický název Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 8: Determination of the resistance to vibration of plain detonators
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,odolnost zážehových rozbušek proti vibracím,rozbušky a zpožďovače
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13763-82003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13763-8 Tato evropská norma specifikuje metodu vyhodnocování schopnosti výbušného obsahu zážehových rozbušek odolat vibracím, které se pravděpodobně vyskytují při běžném používání a manipulaci.