Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13763-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668234
Katalogové èíslo 70550
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 7: Stanovení mechanické pevnosti přívodních vodičů, detonačních trubiček, spojek, škrcení a těsnění
Anglický název Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 7: Determination of the mechanical strength of leading wires, shock tubes, connections, crimps and closures
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,detonační trubička,elektrické rozbušky,funkční zkouška,mechanická pevnost,neelektrické rozbušky,náhlé uvolnění,pomalé uvolnění,přívodní vodiče,spojka,těsnění,škrcení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13763-72003
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73812ČSN EN 13763-7 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13763-7 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení schopnosti přívodních vodičů/detonačních trubiček rozbušek, a jejich připojení v zaškrceném/uzavřeném nebo utěsněném uspořádání, odolat vytažení, jsou-li vystaveny tahovým silám.