Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13763-12
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668234
Katalogové èíslo 70546
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 12: Stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku
Anglický název Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 12: Determination of resistance to hydrostatic pressure
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,elektrická rozbuška,hydrostatický tlak,neelektrická rozbuška,použití pouze na povrchu,použití ve vývrtech,rozbuška,zpožďovač
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13763-122003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13763-12 Tato evropská norma specifikuje metodu stanovení odolnosti hydrostatickému tlaku elektrických a neelektrických rozbušek, povrchových spojek a zpožďovačů. Z předmětu normy jsou vyloučeny některé bleskovicové zpožďovače, které jsou výrobcem určeny k použití za suchých podmínek.