Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13763-11
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668234
Katalogové èíslo 70545
Název dokumentu Výbušniny pro civilní použití - Rozbušky a zpožďovače - Část 11: Stanovení odolnosti rozbušek a zpožďovačů proti pádu
Anglický název Explosives for civil uses - Detonators and relays - Part 11: Determination of resistance to damage by dropping of detonators and relays
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.30 - Výbušniny. Pyrotechnika
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Výbušniny pro civilní použití,rozbuška,volný pád,zpožďovač,řízený pád
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13763-112003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13763-11 Tato evropská norma specifikuje metodu ověření, zda rozbuška, zpožďovač nebo povrchová spojka nevybuchnou, když náhodně spadnou na tvrdý povrch.