Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 27 4007
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274007
Katalogové èíslo 70524
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro výtahy - Prohlídky a zkoušky výtahů v provozu
Anglický název Safety rules for lifts - Testing and inspections of lifts in operation
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti 01.02.2014
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
74839ČSN 27 4007 2004Z101.02.2014
88636ČSN 27 4007 2004Z201.02.2014
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
66760ČSN 27 4007 2003
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
94557ČSN 27 4007 2014
Anotace