Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60966-4-1 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347720
Katalogové èíslo 70481
Název dokumentu Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 4-1: Vzorová předmětová specifikace sestav polotuhých koaxiálních kabelů
Anglický název Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 4-1: Blank detail specification for semi-rigid coaxial cable assemblies
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova koaxiální kabel,polotuhý koaxiální kabel,sestavy kabelů,vysokofrekvenční kabel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60966-4-12003
IEC 60966-4-12003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
21021ČSN EN 60966-4-1 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60966-4-1 ed. 2 Tato norma platí pro sestavy polotuhých koaxiálních kabelů pracující v příčně elektromagnetickém vidu (TEM). Předmětovou specifikaci lze připravit vložením dat do formuláře vzorové předmětové specifikace národní normalizační organizací, schváleným výrobcem nebo uživatelem. Norma se musí používat spolu s EN 60966-1:1999 a s EN 60966-4:2003.