Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60966-3-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347720
Katalogové èíslo 70479
Název dokumentu Sestavy vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů - Část 3-2: Předmětová specifikace sestav poloohebných koaxiálních kabelů pro použití v GSM (0,8 GHz až 1 GHz)
Anglický název Radio frequency and coaxial cable assemblies - Part 3-2: Detail specification for semi-flexible coaxial cable assemblies for GSM use (0,8 GHz - 1 GHz)
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky anglicky, francouzsky
ICS kódy 33.120.10 - Koaxiální kabely. Vlnovody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova GSM,koaxiální kabel,poloohebný koaxiální kabel,sestavy kabelů,vysokofrekvenční kabel
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60966-3-22003
IEC 60966-3-22003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
57092ČSN EN 60966-3-2 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60966-3-2 ed. 2 Tato norma platí pro podskupinu sestav koaxiálních kabelů a konektorů pracujících v kmitočtovém rozsahu GSM (0,8 GHz až 1 GHz). Jsou navrženy s kabelem o průměru 13 mm a konektory z IEC 60169-4 (typ 7-16). Pro tuto podskupinu norma uvádí požadavky a přísnosti, které se mají používat. Norma se musí používat spolu s EN 60966-1:1999, s EN 60966-3:2003 a s EN 60966-3-1:2003.