Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14128
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 490673
Katalogové èíslo 70440
Název dokumentu Trvanlivost dřeva a materiálů na bázi dřeva - Kritéria účinnosti pro likvidační ochranné prostředky na dřevo stanovené biologickými zkouškami
Anglický název Durability of wood and wood-based products - Performance criteria for curative wood preservatives as determined by biological tests
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti 01.12.2020
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 71.100.50 - Chemikálie na ochranu dřeva
79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova dřevokazné organismy,hranice účinnosti,klasifikace,likvidační ochrana,ochranný prostředek na dřevo,označování,popis
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141282003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
510730ČSN EN 14128 2020
Anotace

ČSN EN 14128 Norma je identická s EN 14128:2003. Specifikuje minimální požadavky na biologické zkoušky pro likvidační ochranné prostředky na dřevo proti specifickým dřevokazným organismům. Norma popisuje biologické zkoušky a s nimi související kritéria účinnosti, která musí být dosažená v každé zkoušce. Chemické prostředky proti hmyzu mohou působit podle jejich specifických vlastností krátkodobě (rychle působící) nebo dlouhodobě (pomalu působící nebo se zpožděným účinkem). Pro tyto různé typy likvidačních ochranných prostředků jsou potřebné odlišné zkoušky a požadavky na jejich účinnost jsou rozdílné. Tato evropská norma je použitelná pro všechny likvidační ochranné prostředky na dřevo dodávané v kapalné formě proti dřevokaznému hmyzu, včetně termitů. Dále je také použitelná pro prostředky používané k zabránění růstu dřevomorky skrz zdivo. Rovněž je použitelná pro likvidační prostředky dodávané ve formě past, pevných látek nebo ve formě kapslí, ale pouze tam, kde jsou příslušné biologické metody zkoušení součástí evropských norem nebo jejich normativních příloh. Tato evropská norma není vhodná pro prostředky používané k zaplynování. Není vhodná také pro stanovení účinnosti specifických likvidačních prostředků používaných samostatně nebo v kombinaci, které vykazují dlouhodobý preventivní účinek proti dřevokazným organismům. Preventivní účinnost může být stanovena pomocí EN 599-1, v případě prostředků jejichž povaha umožňuje jejich testování pomocí metod a postupů definovaných v EN 599-1. Dodatky uvedených metod zkoušení citované v EN 599-1 mohou být použity pouze v případě, že jsou definovány v normativní příloze této evropské normy. Norma dále obsahuje následující kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Termíny a definice, kapitolu 4 - Dřevokazné organismy, kapitolu 5 - Požadavky na účinnost pro prostředky proti dřevokazným broukům, kapitolu 6 - Požadavky na účinnost pro prostředky bránící prorůstání dřevomorky, kapitolu 7 - odvození hranic účinnosti a kapitolu 8 - identifikace a označování prostředků. Dále jsou v normě obsaženy informativní Přílohy A, B, C, D, E a F. Za pozornost stojí právě Příloha D, která doporučuje systém pro klasifikaci účinnosti likvidačních ochranných prostředků na dřevo.