Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-80
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 70437
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Existující výtahy - Část 80: Předpisy pro zvyšování bezpečnosti existujících výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Existing lifts - Part 80: Rules for the improvement of safety of existing passanger and goods passanger lifts
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti 31.08.2021
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova bezpečnostní předpisy,elektrický výtah,existující výtah,hydraulický výtah,osobní výtah,přezkušování,výtah,zkoušení,zvyšování bezpečnosti
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-802003
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
74813ČSN EN 81-80 2004Z131.08.2021
510171ČSN EN 81-80 2004Z231.08.2021
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509679ČSN EN 81-80 ed. 2 2020
Anotace

ČSN EN 81-80 Tato evropská norma uvádí pravidla pro zvýšení bezpečnosti existujících výtahů s cílem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti, jaká je u nově instalovaných výtahů, s využitím současného stavu bezpečnostní techniky. Podle situace, např. podle provedení budovy atp., se nemusí ve všech případech podařit dosáhnout současný stav bezpečnostní techniky. Tato norma platí pro trvale namontované elektrické výtahy trakční nebo výtahy s kinematicky vázaným pohonem a hydraulické výtahy, obsluhující stanovené úrovně stanic, mající klec konstruovanou k dopravě osob nebo osob a nákladů a pohybující se mezi vodítky, které nejsou odkloněny o více než 15° od svislice.