Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10297-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 420258
Katalogové èíslo 70428
Název dokumentu Bezešvé ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky - Část 1: Trubky z nelegovaných a legovaných ocelí
Anglický název Seamless circular steel tubes for mechanical and general engineering purposes - Technical delivery conditions - Part 1: Non-alloy and alloy steel tubes
Datum vydání 01.07.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Bezešvá trubka,kruhový příčný průřez,legovaná ocel,nelegovaná ocel,ocelová trubka,strojírenství,všeobecné technické použití
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10297-12003
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
73454ČSN EN 10297-1 2004Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67785ČSN EN 10297-1 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10297-1 Norma ČSN EN 10297-1 obsahuje technické dodací podmínky pro bezešvé trubky kruhového příčného průřezu, vyráběné z nelegovaných a legovaných ocelí, určené pro strojírenství a všeobecné technické použití. Další část EN 10297, která se připravuje, je: - Část 2: Trubky z korozivzdorných ocelí Další soubor evropských norem pro svařované trubky pro strojírenství a všeobecné technické použití je: - EN 10296 Svařované ocelové trubky kruhového příčného průřezu pro strojírenství a všeobecné technické použití - Technické dodací podmínky Další soubor evropských norem, které se připravují v této oblasti, jsou prEN 10294 na duté tyče pro obrábění a prEN 10305 na přesné ocelové trubky.