Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14251
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731750
Katalogové èíslo 70407
Název dokumentu Kulatina na nosné účely - Zkušební metody
Anglický název Structural round timber - Test methods
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 79.040 - Dřevo, kulatina a řezivo
91.080.20 - Dřevěné konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Kulatina,hustota a rozměry zkušebních těles,kulatina na nosné účely,křivost,modul pružnosti v ohybu,modul pružnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny,pevnost v ohybu,pevnost v tlaku rovnoběžně s; vlákny,průměr kulatiny (minimální, maximální, teoretický, jmenovitý),sbíhavost,vlhkost,zkoušení,zploštění
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 142512003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14251 Norma platí pro jiné použití kulatiny na nosné účely než je stanoveno v EN 12509. Tato zkušební norma uvádí zkušební metody pro stanovení těchto vlastností kulatiny na nosné účely: pevnost v ohybu, modul pružnosti v ohybu; pevnost v tlaku rovnoběžně s vlákny a modul pružnosti v tlaku rovnoběžně s vlákny. Kromě toho je specifikováno stanovení rozměrů, vlhkosti a hustoty zkušebních prvků. Tyto metody platí pro odkorněnou kulatinu. Norma není určena pro účely zkoušek kontroly jakosti.