Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13793
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727065
Katalogové èíslo 70394
Název dokumentu Tepelně izolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení chování při cyklickém zatěžování
Anglický název Thermal insulating products for building applications - Determination of behaviour under cyclic loading
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Tepelně izolační materiál,cyklické zatěžování,mechanické chování,napětí v tlaku,poměrná deformace,stavebnictví,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 137932003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13793 Tato norma předepisuje zařízení a postupy stanovení chování zkušebních vzorků tepelně izolačních výrobků za podmínek cyklického zatěžování. Pomocí vhodného zkušebního zařízení se stanoví vertikální deformace materiálu vystaveného střídavému tlakovému namáhání. Výsledkem zkoušky jsou hodnoty poměrné deformace a grafická závislost deformace a napětí v tlaku na počtu zatěžovacích cyklů.