Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13820
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727064
Katalogové èíslo 70393
Název dokumentu Tepelně izolační materiály pro použití ve stavebnictví - Stanovení obsahu organických látek
Anglický název Thermal insulating materials for building applications - Determination of organic content
Datum vydání 01.06.2004
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2004
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/04
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.60 - Tepelně a zvukově izolační materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova Tepelně izolační materiál,gravimetrie,obsah organických látek,stavebnictví,zkoušení
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 138202003
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13820 Tato norma předepisuje metodu stanovení obsahu organických látek v tepelně izolačních stavebních materiálech. Zkušební vzorek se zahřívá určenou dobu při dané teplotě a výsledkem je úbytek jeho hmotnosti stanovený vážením před tepelnou expozicí a po ní.